Kontakt

ul. Modlińska 6 lok. U3
15-066 Białystok Tel: (85) 675 21 58

Witamy!

 
 

Witamy na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

Aktualności

Dodano dnia: 2016-10-04

VIII tura rekrutacji na zagraniczne wyjazdy studyjne

Z dniem 4.10.2016 roku rozpoczyna się VIII tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i podlaskiego.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

 

Dodano dnia: 2016-09-07

Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają na Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Białymstoku 30 września 2016 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w godzinach od 12:00 do 18:00. Swój udział w Forum można zarejestrować poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/4n2fgrRsBPNuQtTD3

Dodano dnia: 2016-08-24

Podlaskie Forum Pełnomocników

 

                                                                                                                                                               

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 8 września 2016r.
w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego, sala 117.

Dodano dnia: 2016-08-23

KOLEJNE TERMINY REKRUTACJI w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”

Z dniem 1.09.2016 roku rozpoczyna się VII tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

UWAGA! Z dniem 1 września zostaje zawieszona rekrutacja przedstawiceli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Dodano dnia: 2016-07-21

Akcja Nowelizacja

                            

W 2015 roku znowelizowano trzy ważne dla organizacji pozarządowych ustawy:


Ustawę o rachunkowości (wprowadzającą nowe możliwości prowadzenia księgowości w organizacjach),
Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (m.in. rozszerza zakres działalności odpłatnej i wprowadza nowy wzór oferty dla trybu tzw. małych grantów),
Prawo o stowarzyszeniach (m.in. zmniejsza liczbę osób uprawnionych do założenia stowarzyszenia i daje większe uprawnienie stowarzyszeniom zwykłym).

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na seminaria informacyjne:

- 5 lipca 2016 , godz. 16.00 – 19.00
- 20 lipca 2016 , godz. 13.00 – 16.00
- 3 sierpnia 2016, godz. 13.00 – 16.00

do siedziby OWOP, przy ulicy Modlińskiej 6 lok. U3

Zapraszamy również na doradztwo, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00 – 15.00. Pamiętajmy o przyniesieniu statutu organizacji!
Udział w seminariach i doradztwie można zgłaszać na adres mailowy: biuro@owop.org.pl lub maciej.olender@owop.org.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Białystok

Dodano dnia: 2016-07-14

Doradztwo w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych jako akredytowane partnerstwo przez MPiPS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług OWES   świadczy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym i gospodarce społecznej.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego celem skorzystania z profesjonalnych i kompleksowych usług w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.
Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. tel. 85 675 27 58 lub e-mail biuro@owop.org.pl