Kontakt

ul. Modlińska 6 lok. U3
15-066 Białystok Tel: (85) 675 21 58

Witamy!

 
 

Witamy na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

Aktualności

Dodano dnia: 2016-06-28

Rekrutacja do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”

Z dniem 1 lipca 2016 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych śr. 5 dniowych wyjazdów zagranicznych. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej lub stażu lub job shadowig u jednego z partnerów zagranicznych.

Dodano dnia: 2016-04-11

Poszukiwani specjaliści z organizacji i instytucji na wyjazdy zagraniczne!

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Dodano dnia: 2016-03-30

Szkolenie - Partnerstwa Ośrodków Pomocy Społecznej i Organizacji Pozarządowych dla realizacji projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Centrum Edukacji i Rozwoju przy Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej  na szkolenie:

Partnerstwa Ośrodków Pomocy Społecznej i Organizacji Pozarządowych dla realizacji projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – termin szkolenia 28.04.2016

Dodano dnia: 2016-03-30

Szkolenie - Obowiązki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o rachunkowości

Centrum Edukacji i Rozwoju przy Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza osoby odpowiedzialne w urzędach powiatów i gmin za współpracę i kontakt z organizacjami pozarządowymi do skorzystania z oferty szkoleniowej:

Dodano dnia: 2016-03-30

Oferta szkoleniowa dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej

Centrum Edukacji i Rozwoju przy Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników odpowiedzialnych, tak w zakresie merytorycznym, jak i finansowym za przygotowywanie wniosków o dofinasowanie na działania w ramach RPO WP, przede wszystkim w zakresie Dz.7.1,  do skorzystania z oferty szkoleniowej

Dodano dnia: 2016-03-02

Zmiana Siedziby OWOP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca 2016 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zmienił siedzibę. Obecnie mieścimy się przy ulicy Modlińskiej 6 lok. U3 (wejście od ulicy Stary Rynek) 15-950 Białystok; Tel 85 675 21 58.

Poniżej zdjęcie naszej siedziby: