O Nas

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku powstał z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim.

Postulaty organizacji pozarządowych z II Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych, związane były z potrzebą utworzenia stałego, systematycznie funkcjonującego punktu szkoleniowo - informacyjnego dla NGO’s. 

Ogrom zadań i wzrastająca liczba zainteresowanych poradnictwem zmobilizowała do powołania  Stowarzyszenia, jakim stał się w 2000 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Od kwietnia 2000 roku zostaliśmy włączeni do ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji pozarządowych SPLOT.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie i rozwój aktywności  obywateli i ich organizacji.

OWOP aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, społeczności lokalne poprzez ofertę szkoleniowo – doradczą.

Ośrodek oferuje doradztwo w zakresie:

 • procedur rejestracyjnych Stowarzyszeń i Fundacji
 • pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • przygotowywania wniosków o dotacje
 • zarządzania organizacją
 • modeli współpracy z samorządem lokalnym

Oferta szkoleniowa obejmuje zagadnienia związane z budowaniem wizerunku organizacji, formami i metodami mobilizowania ludzi do działania, pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, identyfikowaniem zasobów i potrzeb organizacji i lokalnej społeczności, planowaniem pracy, zasadami współpracy z wolontariuszami.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w swojej działalności aktywnie wykorzystuje dostępne w Polsce fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

 

 

ENGLISH

Non – Governmental Organizations Support Center (OWOP) is an association, registered on 8th September 1999. According to the statute, the region of associations activity is Podlasie. The members of association are employees of DIALOG program,  volunteers cooperating with the Center and representatives of other non-governmental organizations from region of Bialystok.

Our mission is is to promote and develop comprehensive activity of citizens and their organizations.

The idea of creating the Center was the answer for postulates  of non-governmental organizations submitted  on II Regional FIP.  The most emphasized need was organizing special information and consulting point. Right now we provide information and organize trainings for representatives of non-governmental organizations and local governments.

Non-Governmental Organizations  Support Center is member of nation wide Non-Governmental Organizations Support Net SPLOT, which main aim is to support foundations, associations and mutual aid groups.

The support of non-governmental organizations by SPLOT’s centres is mainly realized trough helping those organizations in:

 • gathering and spreading information concerning possibilities and techniques of acquiring founds;
 • getting acquainted with principles and starting cooperation with local governments and public administration;
 • contacts with organizations with similar activity profile, including foreign organizations;

  Those tasks are carried out by:
   
 • information service,
 • consulting,
 • trainings,
 • integration of non-governmental sector and elaboration of rules of cooperation with local governments..

Non-Governmental Support Center in Bialystok is perceived as reliable information point for non-governmental organizations in the region.

 

Doświadczenie i referencje

 • "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

 • Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker