O Stowarzyszeniu

Od ponad 15 lat z pasją wzmacniamy, animujemy, budujemy i promujemy w podlaskim. Tworzymy sieci, łączymy ludzi. Wierzymy, że w każdej osobie i w każdej wspólnocie jest potencjał, pomagamy go nazywać i rozwijać. Wyznaczamy kierunki, tworzymy standardy.
Naszą wiedzę, umiejętności i energię oddajemy grupom nieformalnym, organizacjom społecznym, jednostkom samorządu terytorialnego. Organizujemy szkolenia, kursy, konferencje, wizyty studyjne. Animowaliśmy powstanie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wzmacniamy dialog obywatelski, wprowadzamy nowe techniki i narzędzia konsultacji (warsztaty przyszłościowe, Future City Game, kawiarenki obywatelskie, open-space, sąd obywatelski). Prowadzimy Forum Pełnomocników organizacji pozarządowych, administrujemy działania powołanej przez nas  „Podlaskiej sieci pozarządowej”.
Aktywnie uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych i programów współpracy na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Członkowie i członkinie naszego stowarzyszenia działają w ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym RPO, Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia. Prowadzimy partnerstwo tematyczne w ramach Strategicznej Mapy Drogowej III sektora.

Jesteśmy członkiem sieci SPLOT i Sieci CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network).