Projekty

REALIZOWANE

Czas trwania: 01.12.2016 – 30.11.2019Realizatorzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja Forum Inicjatyw RozwojowychObszar działania: Miasto Białystok i Powiat białostockiOśrodek posiada akredytację MRPiP zaświadczenie z dn. 18.03.2016r.  - System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia...
Realizujecie albo planujecie ciekawe działania na wsi? Macie okazję podzielić się tym z innymi i otrzymać środki na kolejne wyzwania. Ruszyła III edycja konkursu „Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej”!Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk...
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.Projekt jest...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje projekt  „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś...