Projekty

REALIZOWANE

Rozpoczynamy realizację trzeciej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.Operatorem Programu jest Ośrodek...
Do projektu zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia reprezentujących grupyi środowiska lokalne działające na terenie powiatu białostockiego.Założeniem projektu jest udział 2 przedstawicieli z każdego środowiska (czyli np. grupy nieformalnej, klubu osiedlowego, organizacji pozarządowej, zespołu, klubu seniora lub innej formy aktywności).Prosimy...
Cel główny projektu: wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie podlaskim.Okres realizacji projektu: 1.05.2018 – 31.12.2019Budżet projektu: 744 950,00Prezentacja nt. założeń projektu tutajProjekt współfinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Partnerzy projektu:• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych• Miasto Grajewo• Comune di TorinoCel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.Okres realizacji...
Czas trwania: 01.12.2016 – 30.11.2019Realizatorzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja Forum Inicjatyw RozwojowychObszar działania: Miasto Białystok i Powiat białostockiOśrodek posiada akredytację MRPiP zaświadczenie z dn. 18.03.2016r.  - System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia...