Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Czas trwania: 01.12.2016 – 30.11.2019

Realizatorzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Obszar działania: Miasto Białystok i Powiat białostocki

Ośrodek posiada akredytację MRPiP zaświadczenie z dn. 18.03.2016r.  - System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem projektu jest zwiększenie znaczenia i wpływu podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu białostockiego i rozwój potencjału sektora ES poprzez:

  • Wzrost zatrudnienia w sektorze o 134 miejsca pracy 
  • Wsparcie 15 środowisk inicjujących działania na rzecz ES
  • Podniesienie efektywności gospodarczej 111 PES
  • Aktywizacja zawodowa 567 osób zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym
  • Ekonomizację 9 NGO
  • Animowanie współpracy z instytucjami pracy i polityki społecznej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu owes.bialystok.pl

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany