Nasze Grajewo - model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Wersja PDFWersja PDF

Partnerzy projektu:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Miasto Grajewo
 • Comune di Torino

Cel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 236 423,60 zł.

Prezentacja nt. założeń projektu tutaj

Harmonogram planowanych działań:

 • 14 grudnia 2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 11 stycznia 2019 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 3-8 lutego 2019 – Wizyta studyjna w Turynie - Włochy
 • 12 marca 2019 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 17 kwietnia 2019 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 9 maja 2019 o godz. 15:00 w budynku po starej aptece przy Placu Niepodległości - Warsztaty planistyczne z wykorzystaniem map.
 • 14 maja 2019 o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr. 2 w Grajewie przy ulicy Mickiewicza 1 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 11 czerwca 2019 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6a – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 04.07.2019 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6  - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 06.08.2019 o godz. 11.00 w Sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strażackiej 6  - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 03.09.2019 o godz. 11.00 w budynku w Parku z Czołgami przy ul. Wojska Polskiego - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 15.10.2019 o godz. 11.00 w Hotelu Balton przy ul. Wojska Polskiego 69 - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 15-16.10.2019 o godz. 13.00 I dnia i 9.00 II dnia warsztaty przyszłościowe w Hotelu Balton przy ul. Wojska Polskiego 69
 • 04-05.11.2019 o godz. 13.00 I dnia i 9.00 II dnia warsztaty przyszłościowe w Hotelu Balton przy ul. Wojska Polskiego 69
 • 05.11.2019 o godz. 13.00 w Zakładzie Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ul. Strażacka 6 - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 12.11.2019 w godz. 16.00-19.00 spotkanie animacyjne nt."Socialmedia w NGO czyli jak wykorzystać Facebooka do pracy organizacji pozarządowej" w Grajewskim Centrum Kultury w sali UTW (wejście od strony biblioteki) ul. Wojska Polskiego 20
 • 26.11.2019 w godz. 16.00-19.00 spotkanie animacyjne nt."Działalnośc odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych" w Grajewskim Centrum Kultury w sali UTW (wejście od strony biblioteki) ul. Wojska Polskiego 20
 • 03.12.2019 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6  - Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 10.12.2019 w godz. 16.00-19.00 spotkanie animacyjne nt."Zmiany w NGO - jak wypełniać wnioski sądowe do KRS" w Grajewskim Centrum Kultury w sali UTW (wejście od strony biblioteki) ul. Wojska Polskiego 20

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany