Projekty

ZAKOŃCZONE

Ogłaszamy konkurs regrantingowy „Aktywni sąsiedzi”!Do wykorzystania 45 000 zł na inicjatywy integrujące społeczności lokalne.Maksymalna wysokość...
Wizyta przygotowawcza w Azerbejdżanie w ramach grantu wyjazdowegoIdea grantu wyjazdowego w ramach programu RITA:„Polskie organizacje pozarządowe w...
Rozpoczynamy realizację trzeciej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 3 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i...
Do projektu zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia reprezentujących grupyi środowiska lokalne działające na terenie powiatu białostockiego i...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Consorzio Metropoli (Florencja, Włochy), realizował projekt:„Włoskie...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Jaświły, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaświłach, realizuje...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie realizował projekt pn.:"...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie,realizuje projekt:„Start w...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie PMZ,realizuje projekt:„Aktywni...
Nieformalna Grupa FOS z Aten w Grecji w partnerstwie z:1. Logical Sequence (LS laboratory) - grupą nieformalną składająca się z członków z Niemiec...
Program Regrantingowy „Osiedla w działaniu”Zleceniodawca: Zarząd Województwa PodlaskiegoPartnerzy: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta...
Szczegóły projektu: www.mikrodotacjepodlaskie.plCel główny projektu: wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w...
Program Regrantingowy: "Dbamy o drzewa 2 - miejskie inicjatywy społeczne"Zleceniodawca: Zarząd Województwa PodlaskiegoWspółpraca z: Urząd...
Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału projektodawcy i jego sieci współpracy w zakresie dostosowania usług do potrzeb podmiotów ekonomii...
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: owes.bialystok.plCzas trwania: 01.12.2016 – 31.01.2020Realizatorzy projektu: Ośrodek...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy...
Realizujecie albo planujecie ciekawe działania na wsi? Macie okazję podzielić się tym z innymi i otrzymać środki na kolejne wyzwania.Ruszyła III...
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za...
Rozpoczęła się III edycja „Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych”.Tym razem do udziału zakwalifikowało się 9 środowisk (10 par liderskich),...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze:Stowarzyszeniem BORIS z Warszawy, Stowarzyszeniem ESWIP z Elbląga oraz Centrum...
"Wolontariat dla Kultury - III edycja"W ramach trzeciej edycji programu wolontariackiego, do współpracy zapraszają cztery białostockie instytucje...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej WIDOKrealizował projekt pt.:"Otwórz oczy"Okres...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie zFederacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszeniem Centrum...
"Dobre Rady - modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego"Budujemy potencjał rad działalności pożytku publicznego dla zwiększenia...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie zMiastem Białystok oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok realizuje...
RE³ REmember, REvive, REuseto projekt realizowany w partnerstwie z dwoma instytucjami z Apoldy, Niemiec (Koordynator) oraz Forssy, Finlandii.Nasza...
Projekt "Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży"ma na celu zwiększenie kompetencji osób zaangażowanych w konsultowanie istotnych kwestii społeczno-...