I Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej

Wersja PDFWersja PDF

Tematyka szkoleń:

Szkolenia w obszarze nowelizacji aktów prawnych

    Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
    Konsultacje społeczne zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Cele, zadania oraz kompetencje gminnych i powiatowych Rad Pożytku Publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Organizacja otwartych konkursów ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    Zmiany w ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej
    Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenia podwyższające kompetencje społeczne:

    Obsługa klienta w jednostce samorządowej
    Praca w zespole
    Zarządzanie czasem
    Komunikacja społeczna
    Rozwiązywanie konfliktów
    Negocjacje i mediacje w administracji
    Etykieta urzędnicza
    Organizacja konsultacji społecznych

Szkolenia w obszarze rozwoju lokalnego:

    Planowanie strategiczne
    Praca metodą projektów
    Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
    Pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
    Budowa i realizacja biznes planów

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów oraz praktyków z doświadczeniem pracy w administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Cennik szkoleń dla pracowników administracji samorządowej

Typ szkolenia

Cena

Zakres usługi
Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3 600 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe