II Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Wersja PDFWersja PDF

Tematy szkoleń:

Szkolenia w obszarze środowiskowej pracy socjalnej:
Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej Program aktywności lokalnej Mobilizowanie ludzi do działania Budowanie i animacja partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Praca metodą projektów Definiowanie mapy zasobów i potrzeb społecznych

Szkolenia w obszarze umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z trudnym klientem:

    Zarządzanie czasem
    Kontrakt socjalny
    Praca z trudnym klientem
    Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych
    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
    Rozwiązywanie konfliktów
    Superwizja pracy środowiskowej

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Cennik szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Typ szkolenia

Cena

Zakres usługi
Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3 600 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe bez noclegu (16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 6 200 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Szkolenie dwudniowe z noclegiem (Supraśl, Augustów, Białystok, Białowieża lub inna lokalizacja na terenie województwa podlaskiego) – 16 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób 8 500 zł Cena obejmuje: wykładowcę, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe