V Warsztaty kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

Wersja PDFWersja PDF

 Oferta kierowana do organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów szkół.

Proponowane warsztaty mają na celu uzupełnienie programów kształcenia o dodatkowe umiejętności przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Warsztaty prowadzone na terenie szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych i wyjazdowych warsztatów.

Tematyka warsztatów:
Warsztaty w obszarze aktywizacji zawodowej

    Zajęcia grupowe z zakresu określania predyspozycji zawodowych, planowania kariery zawodowej obejmujące testy, symulacje, gry
    Metody i formy aktywnego poszukiwania pracy w tym (źródła ofert pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna)
    Specyfika rynku pracy, branże i zawody przyszłościowe
    Elastyczne formy zatrudnienia i zarobkowania
    Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

Warsztaty w obszarze umiejętności społecznych, warsztaty motywacyjne

    Kompetencje lidera/ animatora działań środowiskowych
    Mobilizowanie ludzi do działania
    Ścieżki finansowe wspierające inicjatywy młodzieżowe
    Wprowadzenie do pracy metodą projektów
    Warsztaty motywacyjne
    Podstawowe fakty o działaniu organizacji pozarządowych
    Wolontariat, czyli kto i jak może pomagać innym.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, pracowników uczelni wyższych, certyfikowanych trenerów, coachów i superwizorów STOP, ekspertów CAL, doradców zawodowych, oraz praktyków z doświadczeniem pracy w pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych.

Cennik warsztatów kierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; tematyka do wyboru z ww. zakresów tematycznych

Typ szkolenia

Cena

Zakres usługi
Szkolenie jednodniowe (8 godzin lekcyjnych) dla grupy 15 osób 3200 zł Cena obejmuje: wykładowcę, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe
Cykl 16 godzinnych warsztatów – 4 x 4 godziny lub 8 x 2 godziny grupy 15-25 osobowe 4000 zł Cena obejmuje: wykładowcę, materiały szkoleniowe)
Trzydniowy biwak szkoleniowy – wyjazdowy – Kalkulacja cenowa dla grupy 20 uczniów i 2 nauczycieli 16 000 zł Cena obejmuje: 20 godzin lekcyjnych warsztatów, salę szkoleniową ze sprzętem, noclegi, wyżywienie (obiad , przerwa kawowa), materiały szkoleniowe, ubezpieczenie

 

Wszelkich informacji na temat poszczególnych pakietów szkoleniowych udziela Pan Maciej Olender – Konsultant ds. szkoleń pod numerem telefonu 85 7322 846; maciej.olender@owop.org.pl; szkolenia@owop.org.pl

Osoby zainteresowane szkoleniami otrzymają szczegółowy program i zakres szkolenia.

Istnieje możliwość modyfikacji zakresu tematycznego, długości trwania szkolenia oraz zmiany liczebności grup szkoleniowych.

Szczegółowe wyceny usług wykonywane są na zamówienie klientów.


Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzi działalność szkoleniową i jest wpisany w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod numerem 2.20/00017/2004