Ewa Jasińska

Funkcja: Animator wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych, trener III stopnia - superwizor STOP, konsultant, doradca zawodowy, ekspert CAL.

Zakres odpowiedzialności: Koordynacja pracy wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych, poradnictwo, prowadzenie szkoleń, pisanie i obsługa projektów, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnych i tworzenia partnerstw, superwizja pracy trenerskiej, promocja i informacja EFS, współpraca z CAL.

ewa.jasinska@owop.org.pl