Iwona Zaborowska

Funkcja: Członek Zarządu, doradca RO EFS, trener i ekspert w zakresie rozwoju lokalnego, edukacji, rynku pracy i definiowania projektów.

Zakres odpowiedzialności: Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie EFS, ekspert w zakresie pośrednictwa pracy, rozwoju lokalnego, edukacji.

iwona.zaborowska@owop.org.pl