Katarzyna Łotowska

Funkcja: Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator projektów, doradca, konsultant, trener II st. STOP, ekspert CAL.

Zakres odpowiedzialności: Poradnictwo dot. NGO’s (rejestracja, pisanie statutu, zarządzanie), prowadzenie szkoleń, zarządzanie zespołem, sprawy stowarzyszeniowe, pisanie, obsługa i koordynacja projektów, reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

katarzyna.lotowska@owop.org.pl