AKREDYTACJA OWES w Białymstoku, 1 październik 2015r.

Wersja PDFWersja PDF

Jarosław Duda - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

ZAŚWIADCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

"W oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (...) przyznaję Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej OWES w Białymstoku tworzonemu przez
- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - lider
- Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych - partner

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczej Wysokiej Jakości"