AKREDYTACJA OWES w Białymstoku, 18 marzec 2016r.

Wersja PDFWersja PDF

Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

"MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Białymstoku tworzonemu przez
- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - lidera
- Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych - partnera

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczej Wysokiej Jakości"