AKREDYTACJA OWES w Łomży, 18 marzec 2016r.

Wersja PDFWersja PDF

Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

"MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Łomży tworzonemu przez

- Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku - lidera
- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - partnera

- Agencję Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach - partnera
- Powiat Łomżyński/ Starostwo Powiatowe w Łomży - partnera

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczej Wysokiej Jakości"