Aktualności

2018-08-16 14:39
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza I nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej.Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.Zapraszamy do składania wniosków:Młode organizacje pozarządowe...
2018-07-17 08:49
W związku z dokonaniem oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków prezentujemy listę rankingową z informacją o uzyskanej liczbie punktów i przyznanej kwocie dofinansowania.Wszystkim, którzy otrzymali mini grant – gratulujemy. Tym, którym się w tym roku nie udało zachęcamy do szukania alternatywnych źródeł...
2018-07-16 10:49
Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych informuje, żednia 20 lipiec 2018r (piątek)nasze BIURO przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3 w Białymstoku,BĘDZIE NIECZYNNE
2018-06-27 11:50
W związku z dokonaniem oceny formalnej i merytorycznej złożonych prezentujemy listę rankingową z informacją o uzyskanej liczbie punktów i przyznanej kwocie dofinansowania.Wszystkim, którzy otrzymali mini grant –gratulujemy. Tym, którym się w tym roku nie udało zachęcamy do szukania alternatywnych źródeł finansowania i...
2018-06-21 15:26
Ogłaszamy konkurs regrantingowy „Osiedla w działaniu”!Do wykorzystania 36 000 zł na inicjatywy wzmacniające społeczności lokalne.Maksymalna wysokość jednego projektu to 3 000 zł.Od 13 lipca do 16 września na białostockich osiedlach będzie można realizować różne działania dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych,...
2018-05-14 15:29
Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne”Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i...
2018-05-08 09:14
Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartośc  i i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego...
2018-02-14 13:02
Uprzejmie informujemy,  że nabór wnisoków w szóstej rundzie dotacyjnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku został przedłużony do 20 lutego 2018 do godz. 15.  Szczegółowe informacje na stronie owes.bialystok.pl
2018-02-13 15:23
 Szanowni Państwo! Drodzy!Miasto Białystok, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowychi Federacja Organizacji Pozarządowychzapraszają na kolejne otwarte spotkanie organizacji pozarządowychMIEJSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHMIASTA BIAŁYSTOK2 marca w godzinach 9.30-17.30Centrum Aktywności Społecznej przy ul...
2017-12-01 13:14
Zapraszamy przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych na 3 szkolenia: ochrona danych osobowych, pisanie wniosków o realizację zadania publicznego oraz finanse w organizacji pozarządowej. Poza szkoleniami proponujemy organizacjom indywidualne wsparcie doradcze, w zakresie wymienionych wyżej tematów.1....
2017-11-16 13:14
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański prowadzi rekrutację uczestników na cykl szkoleniowy skierowany do 11 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym  od 15  do 35 roku życia zamieszkujących na terenie gmin objętych Lokalną Strategią...
2017-11-13 14:50
Zarząd Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszająna Podlaskie Forum Pełnomocników, które odbędzie się 5 grudnia 2017r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa PodlaskiegoNa spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się w jednostkach samorządu terytorialnego...
2017-07-03 15:27
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej.Spotkanie odbędzie się w środę, 12 lipca 2017r. w godzinach 11.00-14.00 w...
2017-05-23 15:39
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zapraszana spotkanie seminaryjne dla kierowników Ośrodków Pomocy Społecznejw dniu 31 maja 2017 r. o godz. 10.00.„Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – nowe możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”Tematyka...
2017-05-10 08:17
Z dniem 04.05.2017 roku rozpoczyna się kolejna tura rekrutacji do projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, umożliwiająca udział w stażach zagranicznych! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicieli/ki jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby...
2017-05-09 15:17
„Dla kogo ekonomia społeczna?”Seminarium w Poświętnem25.05.2017r (czwartek) godz. 11.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 25 maja 2017r. w Gminnym Ośrodku pomocy...
2017-05-04 13:35
Rozpoczęliśmy nabór w Programie Regrantingowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.W ramach konkursu zostaną przyznane granty w planowanej kwocie 10 000,00 zł. Maksymalna...
2017-04-27 13:39
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych”26 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-27 13:21
Szkolenie„Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób fizycznych”23 maja 2017 r. Centrum AstoriaBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 4,  o godz. 9.00Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób...
2017-04-20 14:10
Rozpoczynamy realizację Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.Celem projektu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne w podejmowaniu działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu...

Strony