Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia

W ramach modelu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia” - prowadzimy analizę i refleksję nad procesami rewitalizacji. W szczególności analizie podlega kooperacyjne zarządzanie usługami publicznymi w obszarze rewitalizacji.

Wypracowywane wspólnie z partnerem ponadnarodowym innowacyjne rozwiązanie będzie składa się z trzech komponentów:
• Modelu zlecania usług konsorcjom PES,
• Modelu zarządzania Konsorcjum PES
• Modelu usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

W szczególności zależy nam wypracowaniu rozwiązań, które:
• pozwolą na wypracowanie trwałych rozwiązań dotychczas nie wprowadzanych na terenie miasta Hajnówka,
• oprą się na systemowym animowaniu, inkubowaniu i wspierania podmiotów sektora ekonomii społecznej,
• będą bazowały na trwałej systematycznej współpracy sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i naukowego,
• będą dążyły do realizacji usług publicznych dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej w zrewitalizowanym budynku,
• uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby