Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Tematem projektu jest analiza i refleksja nad procesami rewitalizacji. W szczególności analizie podlega sposób zarządzania rewitalizacją, sposób włączania mieszkańców i partnerów społecznych na każdym etapie realizacji tej polityki publicznej oraz dobre praktyki partycypacji obywatelskiej w procesach rewitalizacji.

Laboratorium, w ramach którego międzynarodowy i międzysektorowy zespół wypracowuje rekomendacje jest Miasto Grajewo. To na przykładzie Grajewa i doświadczeń tego miasta sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje dla innych miast podobnej wielkości.

W ramach projektu wykorzystujemy także dobre praktyki i narzędzia stosowane we Włoszech” w Turynie – w szczególności obserwujemy turyńskie „domy dzielnicy” czyli lokalne centra aktywności społecznej.  Elementy tego rozwiązania testujemy w Grajewie.