Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Analizy

Działania badawcze i analityczne prowadzone przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jako think-tank łączą cele naukowo-poznawcze z praktycznym rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych.
 
W szczególności zainteresowania zespołu badawczego OWOP dotyczą:
• aktywności społecznej obywateli
• kondycji i zasad działania organizacji trzeciego sektora
• partycypacji obywatelskiej
• współpracy międzysektorowej
• partycypacji sektora społecznego i obywateli w realizacji polityk publicznych

Podstawową strategią stosowaną w wielu naszych badaniach jest participatory action research (badanie w działaniu), zakładające udział interesariuszy badania na każdym etapie jego realizacji. Istotnym elementem tego podejścia są zespoły badawcze składające się z naukowców i praktyków ze współudziałem przedstawicieli badanych środowisk. Szczególny nacisk kładziemy na pogłębienie refleksji nad danym zagadnieniem przez wszystkich uczestników zaangażowanych w działania /projekty społeczne z szerokim wykorzystaniem narzędzi badań jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, case study, analizy porównawcze, desk research, warsztaty przyszłościowe, warsztaty refleksyjne, warsztaty z wykorzystaniem dramy i elementów storytelling, audyty w tym audyty społeczne) .

Zespół badawczo – analityczny OWOP prowadzi także badania i analizy oraz tworzy modele wdrażania rozwiązań np. polityk publicznych z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych np. włoskich.

Modele i analizy zrealizowane przez OWOP od 2018 roku:
• Koordynacyjna funkcja samorządu w procesie rewitalizacji
• Audyt koordynacyjnej funkcji Miasta Grajewo w procesie rewitalizacji
• Analiza koordynacyjnej funkcji Urzędu Miasta Grajewo z perspektywy uczestników procesu rewitalizacji
• Plan angażowania mieszkańców i liderów społecznych miasta Grajewo na lata 2020 – 2022
• Założenia modelu kooperacyjnego zarządzania usługami publicznymi w obszarze rewitalizacji
• Analiza prawna zlecania zadań publicznych konsorcjom PES
• System Obsługi Klientów Ekonomii Społecznej Instrukcja i rekomendacje

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, modele  i analizy zrealizowane obecnie: