CERTYFIKAT Sieci SPLOT, czerwiec 2019

Wersja PDFWersja PDF

 

Zbigniew Wejcman - Prezes Zarządu Sieci SPLOT

"OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
wdrożyło system standaryzacji Ośrodków Sieci Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
i jest
CERTYFIKOWANYM OŚRODKIEM SIECI SPLOT"