Doradztwo

Ośrodek oferuje doradztwo w zakresie:

  • procedur rejestracyjnych Stowarzyszeń i Fundacji
  • podstawowych informacji nt. działalności organizacji - aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO
  • ekonomizacja działalności organizacji pozarządowych
  • pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  • przygotowywania wniosków o dotacje
  • pracy metodą projektu
  • zarządzania organizacją
  • planowania strategicznego
  • modeli współpracy z samorządem lokalnym

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspólnie z Fundacją Inicjatyw Rozwojowych jako akredytowane partnerstwo przez MPiPS w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług OWES świadczy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym i gospodarce społecznej.  Zapraszamy do punktu konsultacyjnego celem skorzystania z profesjonalnych i kompleksowych usług w zakresie doradztwa indywidualnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.

Doradztwo prowadzone jest we wtorki w godz. 9:00 - 12:00 oraz czwartki w godz. 12:00 - 15:00

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania, zapraszamy do wcześniejszego umówienia się drogą telefoniczną: 85 675 21 58 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@owop.org.pl.