Doradztwo

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 1999r. wspiera doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. 

OWOP oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie:

 • procedur rejestracyjnych stowarzyszeń i fundacji
 • podstawowych informacji nt. działalności organizacji - aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO
 • ekonomizacja działalności organizacji pozarządowych (działaloność odpłatna i gospodarcza w NGO)
 • pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • przygotowywania wniosków o dotacje
 • pracy metodą projektu
 • zarządzania organizacją
 • planowania strategicznego
 • modeli współpracy z samorządem lokalnym

W związku z dużym zapotrzebowaniem NGO na pomoc w prowadzeniu finansów/księgowości organizacji, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza również do korzystania usług doradczych pod kątem finansowym. Podchodzimy bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów, dostosowując zakres doradztwa do indywidualnych potrzeb organizacji. Są one umowne i dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Doradztwo finansowo-księgowe obejmuje:

 • pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
 • opracowywanie plantów kont
 • ewidencja księgowa działalności z uwzględnieniem wymogów Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa finansowo-księgowego, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania, zapraszamy do wcześniejszego umówienia się drogą telefoniczną: 85 675 21 58 lub kierowania bezpośrednich pytań na mail naszej księgowej Katarzyny Kobosko: katarzyna.kobosko@owop.org.pl

Ponadto w każdy piątek w godz. 12:00 - 13:00 zapraszamy na DYŻURY PORADNICZE ONLINE

Dyżury poradnicze nie wymagają wcześniejszego umawiania się, odbywają się na platformie ZOOM (https://zoom.us/download).
Namiary ⇒ https://zoom.us/j/94753462361 HASŁO: 105590

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznego wydarzenia na facebooku ⇒ https://fb.me/e/1ueLFYJ9v
i obserwowania naszego profilu ⇒ [KLIK]