Doradztwo finansowe dla NGO

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych od 1999r. wspiera doradczo, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego. W związku z dużym zapotrzebowaniem NGO na pomoc w prowadzeniu finansów/księgowości organizacji, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do korzystania usług doradczych pod kątem finansowym.

Podchodzimy bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów, dostosowując zakres doradztwa do indywidualnych potrzeb organizacji. Są one umowne i dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Doradztwo finansowo-księgowe obejmuje:

  • pomoc w tworzeniu polityki rachunkowości
  • opracowywanie plantów kont
  • ewidencja księgowa działalności z uwzględnieniem wymogów Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
  • sporządzanie sprawozdań finansowych