Fora i sieci

Fora i sieci to narzędzie, które pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania potencjał organizacji pozarządowych, podnosi efektywność współpracy z administracja publiczną. Realizując swoje cele staramy się od lat łączyć ludzi i potencjały.

Prowadzimy Forum Pełnomocnika, skupiające urzędników odpowiedzialnych w urzędach powiatów i gmin za współpracę i kontakt z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy administratorem wojewódzkiej reprezentacji III sektora- „Podlaskiej sieci pozarządowej”,  w skład której wchodzą przedstawiciele ngo`s ze wszystkich powiatów województwa, wybierani na spotkaniach w powiatach. Animowaliśmy powstanie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, otwartej struktury, w skład której aktualnie wchodzi ponad podmiotów. Podjęliśmy wyzwanie związane z realizacją Strategicznej Mapy Drogowej i zainicjowaliśmy działanie Partnerstwa tematycznego nr 13. Aktualnie pracujemy nad sformalizowaniem zawiązanej w 2015 roku sieci organizacji wspierających „Węzeł wsparcia”, które dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami.

Podlaska Sieć Pozarządowa

Podlaska Sieć Pozarządowa jest reprezentacją organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń...

Podlaskie Forum Pełnomocników

Podlaskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych jest przestrzenią do wspólnej edukacji i wymiany doświadczeń, platformą konsultacyjno- edukacyjną.

Najważniejszym celem działania Forum jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób...

Partnerstwo Tematyczne nr 13
Partnerstwo nr 13 podejmuje „Działania na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa oraz tworzenia polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim”.

Więcej informacji

...