Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok

Wersja PDFWersja PDF

ODPORNE Miasto, Organizacje, Liderzy czyli jak wykorzystać kryzys do rozwoju

Doświadczenie pandemii jest jednym z tych kryzysów, które uświadamiają nam w jak złożonej rzeczywistości funkcjonujemy. Idea „odpornych miast” odzwierciedla nie tylko zdolność do przetrwania, czy adaptacji ale także wykorzystania sytuacji trudnych do rozwoju. Jednym z kluczowych wymiarów kształtowania odpornego miasta jest budowanie silnego otwartego społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i rozwój umiejętności przywódczych liderów. Organizacje społeczne elastycznie reagujące na zmiany i liderzy, którzy wiedza jak działać w obliczu wyzwania to podstawa miasta przyszłości.

WYDARZENIE W CAŁOŚCI ON-LINE

Wspólnie z Federacją Miasta Białystok, Centrum Aktywności Społecznej oraz Miastem Białystok
zapraszamy do wspólnego czasu pełnego rozmów i warsztatów o tym jak budować Białystok, nasze zespoły i nas samych w odporności na nieprzewidziane wydarzenia.

Link do zgłoszeń: https://forms.gle/mCXhouu7tuM6rQ8M6

⇔ HARMONOGRAM ⇔

Środa, 21 października 2020 r. - Jak budować odporne Miasto?

12.00-12.15 ⇒ Otwarcie Forum
12.15-13.45 ⇒ Dyskusja panelowa: JAK BUDOWAĆ MIASTO ODPORNE NA KRYZYSY
14.00-15.30 ⇒ Sesja dyskusyjna - Rola organizacji społecznych w budowaniu odporności Miasta
18.30-19.30 ⇒ Wydarzenie wieczorne – „Ślady zmian” - spotkanie z Andrzejem Kłopotowskim, autorem popularnego „Osiedlownika” – przewodnika po białostockich osiedlach o tym, jak zmienia się charakter Białegostoku

Czwartek, 22 października 2020 r. - Jak budować odporne organizacje pozarządowe?

Edukacyjne sesje tematyczne do wyboru: 
9.00-12.00 ⇒ Jak organizować prace ZESPOŁU wykorzystując narzędzia  do pracy zdalnej – Mateusz Łapiński
9.00-14.00 ⇒ Przywództwo w zmianie, konflikcie, kryzysie. Jak zadbać o swój zespół nie tracąc z oczu celu  Marta Filipiak
15.00-18.00 ⇒ Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok – dyskusja o przyszłości
15.00-18.00 ⇒ Różne narzędzia  do pracy zdalnej – krótki kurs dla początkujących - Krzysztof Leończuk – OWOP 

Piątek, 23 października 2020 r. - Jak budować odporność  lidera?

10.00- 13.00 ⇒ Krótki kurs odporności – od dobrostanu do skuteczności  społecznej – sesja edukacyjna z Olą Chodasz
14.00- 15.00 ⇒ Lider w kryzysie – zaciska zęby czy prosi o pomoc? – rozmowa z Olą Chodasz prowadzi dziennikarz
15.00 – 15.15 ⇒ podsumowanie Forum

Forum dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Białostocka Akademia Pozarządowa” 

Szczegóły wydarzenia będą na bieżąco publikowane na FB ⇒

Dokumenty do pobrania: