GRATULACJE od Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, 12 wrzesień 2019

Wersja PDFWersja PDF

 

Elżbieta Żukowska-Bubienko - Prezes Stowarzyszenia KDN
Marcin Owsiejczuk, Ireneusz Dawidowicz - Wiceprezesi Stowarzyszenia KDN

"(...) wyrażamy nasze najwyższe uznanie dla Waszej profesjonalnej, życzliwej, skutecznej i wytrwałej pracy na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych. ..."