Konkurs grantowy PFRON "Dostępność ponad barierami"

Wersja PDFWersja PDF

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu
„Dostępność ponad barierami”

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

PFRON wesprze lokalne inicjatywy, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, służących poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 10 mln zł, a wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi od 1 mln zł do 2mln zł. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji 4 zadań wymienionych w ogłoszeniu, z zaznaczeniem, że jeden projekt grantowy może dotyczyć też kilku zadań.

Wnioski o przyznanie grantów mogę składać:

  1. organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych oraz posiadające minimum 2 letnie doświadczenie w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  2. publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, a także wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
  3. podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

Termin składania wniosków rusza 1 czerwca i potrwa do 2 sierpnia 2021 roku. Wnioski można składać do Biura PFRON w Warszawie (osobiście lub drogą pocztową) oraz w formie elektronicznej.

Treść ogłoszenia zawierającego szczegóły konkursu oraz dokumenty do pobrania TUTAJ ⇒ [Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2021 roku konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”]

Konkurs zatwierdzony uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.