Filmy Seniorów - projekt "Senior-Lider-Obywatel"

  • audio

Prezentujemy 3 filmy
o podejmowanych inicjatywach społecznych przez uczestników projektu
"Senior Lider Obywatel" oraz film specjalny świąteczny :)

Linki do filmów poniżej 

audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
Wezel wsparcia
text