Hajnówka OdNowa - wizyta studyjna w Reggio Emilia we Włoszech

5-11 listopada 2018 zespół projektowy "Hajnówka OdNowa..."
wizytował w Reggio Emilia we Włoszech w spółdzielni socjalnej LaPolveriera.

Partner ponadnarodowy zapoznał nas ze specyfiką przygotowania i planowania procesów rewitalizacji oraz z modelem zlecania wielobranżowych usług społecznych konsorcjom PES. Dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami stosowanymi we Włoszech i możliwości ich przeniesienia do warunków Hajnówki. Mieliśmy także okazję zobaczyć inne „dobre praktyki” realizowane przez partnerów LaPolveriery w obszarze działań i usług społecznych.

audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
Wezel wsparcia
text