My VS. pandemia COVID-19

  • audio

Zdalne narady, spotkania, konsultacje, komisje, konferencje - zdalna praca przy pomocy narzędzi internetowych i działalność na rzecz walki z pandemią wirusa COVID-19.
Pracujemy i pomimo trudnych czasów staramy się to robić z uśmiechem :)

Rok 2020/2021

audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
Wezel wsparcia
text