Nowe wzory ofert - Podlaskie Forum Pełnomocników

26 października 2018r odbyło się kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Pełnomocników

Tematem głównym były nowe wzory ofert - jak do zmian przygotować się w urzędach, co zmienić w kryteriach ocen, o co zadbać w edukacji organizacji

Prowadziła Agnieszka Olender

audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
Wezel wsparcia
text