Wyjazd studyjny do Florencji

Wyjazd studyjny do Florencji we Włoszech
w dn. 31 marca – 5 kwietnia 2019 roku

zorganizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Consorzio Metropoli z Florencji
w ramach projektu:

„Włoskie inspiracje w marketingu usług sektora ekonomii społecznej”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój)

klik ⇒ [facebook.com/OWESbialystok]

audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
audio
Wezel wsparcia
text