OPINIA Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, 7 listopad 2017

Wersja PDFWersja PDF

mgr Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - DYREKTOR Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

"(...) Inicjatywy realizowane na terenie województwa podlaskiego (aktualnie subregionu białostockiego) przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oceniane są przez ROPS pozytywnie.

ROPS  w Białymstoku rekomenduje, iż opiniowany podmiot podejmuje szereg zadań, propaguje idee oraz zachęca o podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Mając na względzie dotychczasowe doświadczenie we współpracy informujemy, iż Wnioskodawca aktywnie uczestniczy w budowaniu sektora ekonomii społecznej w naszym regionie. Podmiot kompleksowo świadczy wsparcie istniejącym przedsiębiorstwom, podmiotom ekonomii społecznej oraz inicjuje powstanie nowych."