PODZIĘKOWANIA od Fundacji TechSoup, kwiecień 2019

Wersja PDFWersja PDF

Fundacja TechSoup

Podziękowanie dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

"Fundacja TechSoup serdecznie dziękuje za profesjonalną wspópracę w ramach projektu
Akademia Dobrej Komunikacji
wyrażającą się w organizacji szkoleń regiionalnyc dla organizacji pozarządowych w woj. podlaskim wokresie od 31.08.2018 do 31.03.2019"