Podziękowania z Rajgrodu, 29 maj 2018

Wersja PDFWersja PDF

Joanna Katarzyna Hader - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

za zaangażowanie w aktywizację społeczności loklanej Gminy Rajgród oraz owocną współpracę na rzecz projektu - "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe"
Życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych projektów