Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie PMZ,
realizuje projekt:

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Celem projektu „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” jest zwiększenie uczestnictwa osób biernych zawodowo, w życiu Gminy Grajewo (społeczność Lokalnej Grupy Działania), poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i podniesienia kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, wynikającej z Indywidualnych Planów Mobilności Zawodowej.
Grupą docelową jest 30 osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu Gminy Grajewo.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Mobilności Zawodowej, stworzonego dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Wsparcie będzie odpowiadać na potrzeby pracodawcy, u którego uczestnicy będą mogli podjąć zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Zadania:

  1. Poradnictwo zawodowe
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  4. Szkolenia zawodowe

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 30.09.2019r.
Wartość projektu: 331 628,75 zł w tym dofinansowanie z UE: 312 128,75 zł

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony