Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 5 – inicjatywy społeczne

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz piąty [!] jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”.
W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny obejmować co najmniej jeden z tematów:

  • monitoring, inwentaryzacja i ochrona zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukacja w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • edukacja w zakresie wartości krajobrazu poprzez uczenie w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
  • popularyzacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
  • aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budowanie i utrwalanie świadomości oraz wiedzy o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego. 

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 1 do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej do pobrania poniżej ⇒

W dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się na platformie ZOOM spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat konkursu. Szczegóły na temat spotkania dostępne będą na stronie www oraz profilu facebook OWOP.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Piotr Znaniecki (e-mail: piotr.znaniecki@owop.org.pl).

Program jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert: "4. Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.", ogłoszony przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Ochrony Środowiska.

Wartość zadania: 21 800,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony