Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Miejską Hajnówka
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka oraz
 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera

od 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
 2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
 3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
 4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 31 maja 2022 roku.
Wartość projektu: 1 916 416,80zł w tym dofinansowanie z UE: 1 850 416,80zł

Prezentacja nt. założeń projektu --> [KLIK]

Harmonogram planowanych działań:

 • 15 stycznia 2020 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (sala nr 12)  Urzędu Miasta Hajnówka  przy ulicy Zina 1 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 10 lutego 2020 o godz. 16.00 sala konferencyjna Hajnowski Dom Kultury  przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej
 • 23 marca 2020 o godz. 16.00 sala czytelni Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce przy ulicy 3 Maja 45 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - odwołane
 • 23 kwietnia 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 27 maja 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 22 czerwca 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej - Spotkanie zdalne w formie telekonferencji
 • 15 lipca 2020 o godz. 16.00 – Spotkanie Grupy Inicjatywnej, Hajówka ul. Dworcowa 1 - Hajnówka Centralna. Przesiadkowa Stacja Kultury.
 • 24 lipca 2020 o godz. 15:00, STARY DWÓR - Zalew Siemianówka, gmina Narewka - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 24 lipca 2020 o godz. 17:30, STARY DWÓR - Zalew Siemianówka, gmina Narewka - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 25 lipca 2020 o godz. 15:00, ORLA - Teren przy synagodze - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 25 lipca 2020 o godz. 19:00, ORLA - Teren przy synagodze - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 26 lipca 2020 o godz. 15:00, NAREW - Przystań kajakowa nad rzeką Narew - Spektakl szeptany „Bałwanki”
 • 26 lipca 2020 o godz. 20:00, NAREW - Przystań kajakowa nad rzeką Narew - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 31 lipca 2020 o godz. 18:30, BIAŁOWIEŻA - Park przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • 1 sierpnia 2020 o godz. 18:00, BIELSK PODLASKI - Park Królowej Heleny „Muszla” - Spektakl szeptany „Ciało”
 • 1 sierpnia 2020 o godz. 19:00, BIELSK PODLASKI - Park Królowej Heleny „Muszla” - Spektakl szeptany „~Szafa Show”
 • 2 sierpnia 2020 o godz. 15:30, HAJNÓWKA - Amfiteatr w Hajnówce - Spektakl szeptany „Jemioła&Szwed”
 • 2 sierpnia 2020 o godz. 19:00, HAJNÓWKA - Amfiteatr w Hajnówce - Spektakl szeptany „Szafa Show”
 • Spacery performatywne wg. programu przed każdym spektaklem 
  24.07 - Sary Dwór 
  25.07 - Orla 
  26.07 - Narew 
  30.07 - Gródek 
  31.07 - Białowieża 
  1.08 - Bielsk Podlaski 
  2.08 - Hajnówka 
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY - W każdej lokalizacji podczas trwania festiwalu
  W widocznym z daleka namiocie zasięgnąć można informacji na temat bieżących wydarzeń festiwalowych oraz festiwalowych propozycji związanych z dostępnością.

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany