Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka oraz partnerem ponadnarodowym z Włoch "La Polveriera" od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Miasta Hajnówka poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka we współpracy z partnerem włoskim z Reggio Emilia do 28 września 2021.

Rozwiązanie wypracowywane w ramach projektu, przez międzysektorową Grupę Inicjatywną, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych. Wypracowywane wspólnie z partnerem ponadnarodowym innowacyjne rozwiązanie będzie składać się z trzech komponentów:

  1. Modelu zlecania usług konsorcjom PES,
  2. Modelu zarządzania Konsorcjum PES oraz
  3. Modelu usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

W szczególności realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

  • pozwolą na wypracowanie trwałych rozwiązań dotychczas nie wprowadzanych na terenie miasta Hajnówka,
  • oprą się na systemowym animowaniu, inkubowaniu i wspierania podmiotów sektora ekonomii społecznej,
  • będą bazowały na trwałej systematycznej współpracy sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i naukowego,
  • będą dążyły do realizacji usług publicznych dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej w zrewitalizowanym budynku,
  • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby (plebiscyt/konkurs na lokalny motyw wykorzystywany w projekcie, wypracowanie społecznej koncepcji miejsca i otoczenia świadczenia usług społecznych, wykorzystanie na wzór La Polveriery rewitalizacji w skali mikro i makro, np. na poziomie mikro to techniki upcyclingu stosowane w pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym).

Mocną stroną efektów projektu będzie połączenie wielu usług w jeden pakiet oraz powstanie konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, które pozwoli połączyć siły, włączyć nawet małe organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do realizacji zadania oraz - na wzór praktyki z Reggio Emilia - współpraca ze środowiskiem naukowym – Politechniką Białostocką, Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego.

Wartość projektu: 1 015 798,80zł, w tym dofinansowanie: 979 798,80zł (z Unii Europejskiej - 957 796,69zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 22 002,11zł)

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony