Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Klub Seniora w Lipsku

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i
Towarzystwo Przyjaciół Lipska realizują projekt pt.

"Klub Seniora w Lipsku"

Okres realizacji: od 1.10.2020r do 31.08.2021r (przedłużony do 30.11.2021r)
Wartość projektu: 225 861,25zł w tym dofinansowanie z UE: 213 246,25zł

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej 15 seniorek z gminy Lipsk poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej wokół inicjatyw społecznych oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkanek gminy Lipsk.

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Skierowany jest do 15 osób z gminy Lipsk potrzebujących wsparcia . Celem klubu seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Rekrutację do projektu prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Lipska.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia mające na celu:

  1. zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
  2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
  3. działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalną (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu).

Uczestniczki skorzystają z:

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: warsztaty animacyjne i inicjatywy senioralne (3 grupy inicjatywne - złożone z uczestniczek warsztatów animacyjnych i zaproszonych do współpracy innych członków Klubu Seniora - zaplanują, zorganizują i przeprowadzą wybrane przez siebie inicjatywy lokalne), Siłownia Pamięci, Prawne Vademecum Seniora.
AKTYWIZACJI PROZDROWOTNEJ i SPORTOWEJ: warsztaty dietetyczne, poradnictwo prozdrowotne, warsztaty aktywności fizycznej, warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.
AKTYWIZACJI KULTUROWEJ I EDUKACYJNEJ: warsztaty rękodzieła, warsztaty cukiernicze, spotkania kulturowe, warsztaty zielarskie.

Projekt realizowany przez podmioty inne niż LGD, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z zakresu Typu Projektu nr 9  Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony