Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Klub Seniora w Suchowoli

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli realizują projekt pt.
"Klaster usług senioralnych – Klub Seniora w Suchowoli"

Okres realizacji: od 01.01.2021r do 31.11.2021r (przedłużony do 31.12.2021r)

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 seniorów i seniorek z gminy Suchowola poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnej  wokół inicjatyw społecznych, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o propozycje odpowiadające potrzebom starszych mieszkańców i mieszkanek  gminy Suchowola.

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Skierowany jest do 20 osób z gminy Suchowola potrzebujących wsparcia.  Celem Klubu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Rekrutację do projektu prowadzi GOKSiT w Suchowoli.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

PRACOWNIA KULTUROWA:

  1. Warsztaty kulturowe (stacjonarne i wyjazdowe)
  2. Wizyty studyjne związane z Trzema Kulturami zamieszkującymi gminę Suchowola (miejscowości: Warszawa, Kruszyniany + Białystok, Ordynki)
  3. Warsztaty plastyczne
  4. Zajęcia chóru seniora

SIŁOWNIA PAMIĘCI: trening umysłu dla osób starszych.
PRAWNE VADEMECUM SENIORA: grupowe i/lub indywidualne spotkania z prawnikiem.
AKTYWIZACJA FIZYCZNA: zajęcia z instruktorem w sali i plenerze poprawiające sprawność fizyczną seniorek i seniorów.
AKTYWIZACJA PROZDROWOTNA: poradnictwo prozdrowotne, warsztaty Kuchnia prozdrowotna.
INICJATYWY SENIORALNE: 3 grupy inicjatywne (złożone z uczestników warsztatów animacyjnych i zaproszonych do współpracy innych członków Klubu Seniora) zaplanują, zorganizują i przeprowadzą wybrane przez siebie inicjatywy lokalne.

Projekt realizowany przez podmioty inne niż LGD, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z zakresu Typu Projektu nr 9  Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony