Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje projekt
„Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. (dwa lata)

Projekt obejmuje kompleksowe i zindywidualizowane  formy wsparcia mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych  50 osób  w okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy  przez 11 osób na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno zawodowej  wśród 28 osób.

Grupą docelową będzie 50 uczestników (GOPS w Grajewie obejmie 25 uczestników projektu (13 K i 12 M), OPS w Rajgrodzie obejmie 25 uczestników projektu (13 K i 12 M)), w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej  niż jednej przesłanki
- w wieku 15 – 64 lat
- zakwalifikowanych do III profilu pomocy (kryterium dopuszczające szczegółowe)
- korzystających z programu dożywiania PO PŻ
- osoby z niepełnosprawnością 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące:
• teren Gminy Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie pokój nr 7 w godz. od 700 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie  lub telefonicznie pod numerem (86) 272 22 60
• teren Gminy Rajgród prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie  pokój nr 1 w godz. od 700 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie  lub telefonicznie pod numerem (86) 272 18 45.

Ponadto informacji udziela Lider projektu Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku ul. Modlińska 6 lok.U3, tel. (85) 675 21 58

 

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony