Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

PAL w Gminie: Piątnica i Śniadowo

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Piątnica i Gminą Śniadowo oraz
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śniadowie
realizuje projekt pt.:

"PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W GMINIE PIĄTNICA I W GMINIE ŚNIADOWO"

Okres realizacji: od 01.02.2021 do 28.02.2022 roku.
Kwota dofinansowania Projektu: 316 815,85zł

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, integracji i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin, otoczenia i społeczności lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, poprzez objęcie wsparciem działaniami projektu 40 osób (30K i 10M) z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Sąsiedzi", przede wszystkim z Gminy Piątnica oraz Gminy Śniadowo.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w działaniach aktywizacji społecznej, a cześć z nich weźmie udział w aktywizacji zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez OPS Śniadowo oraz OPS Piątnica:

OPS Śniadowo - wyłoni 20 osób, którzy wezmą udział w następujących działaniach w ramach projektu:

 • kontrakty socjalne (20 osób)
 • indywidualne ścieżki rozwoju (20 osób)
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych (2 grupy po 10 osób x 8h)
 • warsztaty rozwoju umiejętności osobistych - Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK (2 grupy po 10 osób x 16h)
 • animacja społeczności lokalnej - inicjatywy lokalne dwóch grup inicjatywnych
 • wsparcie brokera rynku pracy (10 osób)
 • doradztwo zawodowe indywidualne (10 osób średnio 2 godz./os.)
 • kursy zawodowe – 10 kursów
 • staże zawodowe – 3 osoby

OPS Piątnica - wyłoni 20 osób, którzy wezmą udział w następujących działaniach w ramach projektu:

 • kontrakty socjalne (20 osób)
 • indywidualne ścieżki rozwoju (20 osób)
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych (2 grupy po 10 osób x 8h)
 • warsztaty rozwoju umiejętności osobistych - Kurs Pierwszej Pomocy  zgodny z wymogami PCK (2 grupy po 10 osób x 16h)
 • animacja społeczności lokalnej - inicjatywy lokalne dwóch grup inicjatywnych
 • wsparcie brokera rynku pracy (10 osób)
 • doradztwo zawodowe indywidualne (10 osób średnio 2 godz./os.)
 • kursy zawodowe – 10 kursów
 • staże zawodowe – 3 osoby

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Dokumenty do pobrania: 

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony