Projekty

REALIZOWANE

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Rajgród, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, realizuje projekt:„PAL Rajgród”współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)Projekt...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miejską Mońki, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkachrealizuje projekt:"Klub Integracji Społecznej w Mońkach"współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Rozwój...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Jasionówka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce,realizuje projekt:„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:Gminą Miejską HajnówkaMiejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w HajnówceHajnowskim Domem KulturyStowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka orazpartnerem ponadnarodowym: Pro Loco Materaod 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Jaświły, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaświłach, realizuje projekt:„Aktywizacja społeczno - zawodowa w gminie Jaświły”współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Suchowola, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchowoli,realizuje projekt:„ZaPAL światełko w tunelu- rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola”współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
Ruszył projekt aktywizujący społeczność lokalną na terenie Gminy Gródek.Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Gminne Centrum Kultury w Gródku rozpoczęli w październiku 2019 r. realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich„Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 25 osób...
Ogłaszamy konkurs regrantingowy „Aktywni sąsiedzi”!Do wykorzystania 45 000 zł na inicjatywy integrujące społeczności lokalne.Maksymalna wysokość jednego projektu to 4 000 zł.Od 1 października do 15 listopada na białostockich osiedlach będzie można realizować działania sąsiedzkie. Sfinansujemy pomysły, które zaktywizują mieszkanki i mieszkańców...
Ideą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w tworzeniu oferty edukacyjnej dla osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, opartej o powszechnie dostępne i otwarte miejsca funkcjonujące w społecznościach lokalnych i wykorzystującej międzykulturowy i międzygeneracyjny kontekst.Projekt jest realizowany w partnerstwie...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka oraz partnerem ponadnarodowym z Włoch "La Polveriera" od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV...

Strony