Projekty

REALIZOWANE

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie zGminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:„Lip-skok w przyszłość”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Rajgród, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, realizuje projekt:„PAL Rajgród”współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)Projekt...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miejską Mońki, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkachrealizuje projekt:"Klub Integracji Społecznej w Mońkach"współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Rozwój...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:Gminą Miejską HajnówkaMiejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w HajnówceHajnowskim Domem KulturyStowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka orazpartnerem ponadnarodowym: Pro Loco Materaod 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Jasionówka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce,realizuje projekt:„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014...
Ruszył projekt aktywizujący społeczność lokalną na terenie Gminy Gródek.Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Gminne Centrum Kultury w Gródku rozpoczęli w październiku 2019 r. realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich„Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 25 osób...
ALTERNATIVA – the power of community through social entrepreneurshipIdeą projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej i projektowania działań z tego obszaru adresowanych do osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznymProjekt jest realizowany w partnerstwie strategicznym na rzecz edukacji...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Suchowola, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchowoli,realizuje projekt:„ZaPAL światełko w tunelu- rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola”współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
14 listopada 2018 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Umowę o dofinansowanie, projektu "Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja", który ruszył 1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany do 31 lipca 2020 roku.Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w...
Partnerzy projektu:Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychMiasto GrajewoComune di TorinoCel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.Okres realizacji projektu...

Strony