Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Start w aktywność społeczną i zawodową

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie,
realizuje projekt:

„Start w aktywność społeczną i zawodową”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)
Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Wartość projektu: 364 069,75 zł, w tym dofinansowanie z UE: 344 569,75 zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.10.2018r. do 31.07.2019r.

Celem projektu Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Projekt jest skierowany jest do osób z obszaru terytorialnego pracy MOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XL1/326/17 d dnia 24.10.2017 r.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej (kontrakty socjalne, mentoring indywidualny, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące społeczność lokalną na obszarze rewitalizowanym) i zawodowej (indywidualna pomoc brokera na rynku pracy, kursy i staże zawodowe).

Grupą docelową projektu będzie 50 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (korzystających z PO PŻ), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zakwalifikowanych do III profilu pomocy). Udział w projekcie jest bezpłatny.


Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony