Referencje od Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 29 marzec 2011r.

Wersja PDFWersja PDF

Insp. Igor Parfieniuk - Podlaski Komendant wojewódzki Policji

"Współpraca Komendy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych przebiegła w pełni profesjonalnie i rzetenie. Zadania powierzone Stowarzyszeniu wypełnione były w sposób kompetentny, spełniajacy wszelkie wymagania. Szkolenia przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem, a trenerzy byli dobrze przygotowani merytorycznie i wykazywali dużą inicjatywę w prowadzeniu zajęć."