REKOMENDACJA od burmistrza Supraśla, 15 październik 2014r

Wersja PDFWersja PDF

dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla

"Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (...) przeprowadził usługę polegającą na ewaluacji Strategii Rozwoju Centrum Kultury u Rekreacji w Supraślu oraz sieci Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej gminy Supraśl. Usługa zosta ła wykonana należycie i z pełna starannością"