Spotkanie otwarte z NGO - woj. podlaskie

Wersja PDFWersja PDF

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa podlaskiego.

Termin: poniedziałek 21.06.2021 r., godz. 17:00-20:00

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod adresem: biuro@owop.org.pl do dnia 20 czerwca 2021 roku.
Link dostępu do wydarzenia na ZOOM prześlemy Państwu drogą mailową przed spotkaniem.

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
  - Andrzej Rybus-Tołłoczko - Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  - Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  - Justyna K. Ochędzan - Wiceprezes Zarządu WRZOS
  - Iwona Janicka - Członkini Zarządu OFOP
  - Alina Prochasek - Przewodnicząca Zarządu PROM
  - Karol Handzel - Sekretarz Zarządu KIPR
  - Rafał Średziński - Prezes Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
  - Jarosław Ruszewski - Prezes Zarządu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
  Katarzyna Łotowska - Prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
 2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ewentualną propozycją ich rozwiązań.
  - Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  - dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  - Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
  - Przemysław Jaśkiewicz, Wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 3.  Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
  - dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  - Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP
  - Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 4.  Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji,czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
  - Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 5.  Nie takie straszne RODO.
  - Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator: Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

Organizatorzy wydarzenia: Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

oraz partnerami regionalnymi:

 • Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 • Suwalską Federacją Organizacji Pozarządowych RAZEM
 • Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych

Dołącz do wydarzenia na facebooku: https://fb.me/e/SHKmG5sr