Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Zaufali nam

 • Miasto Białystok
 • Miasto Łomża
 • Miasto Grajewo
 • Miasto Bielsk Podlaski
 • Urząd Miejski w Wasilkowie, Gmina Wasilków
 • Gmina Miejska Hajnówka
 • Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
 • Gmina Suchowola
 • Gmina Stawiski
 • Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Województwo Świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Grajewskie Centrum Kultury
 • Fundacja Biebrzańska
 • Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA"
 • Utila sp. z o.o.
 • S&H Consulting Maciej Huculak
 • AISBL The Democratic Society

Doświadczenie i referencje

 • Agnieszka Rutkowska - Burmistrz Stawisk, Iwona Niedźwiedzka - Zastępca Burmistrza Stawisk
  "(...) składamy serdecznie podziękowania za to, że jesteście, gratulujemy dotychczasowych osiagnięć oraz życzymy by nigdy nie zabrakło Wam energii i serca do inspirowania, wspierania, uczenia. Przeszliście piękna drogę od połączenia sił przez pozostanie razem do wspólnej owocnej pracy i niech ten sukces będzie Waszym udziałem przez następnych kilkadziesiąt lat! ..."

 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

  "(...) Od 20 lat aktywnie i z pasją wspieracie organizacje pozarządowe oraz wzmacniacie potencjał każdej osoby i wspólnoty, który przyczynia się do wszechstronnego rozwoju aktywności obywateli i ich organizacji (...) wyrazy uznania za zaangażowanie i wkład oraz wieloletnia prace na rzecz lokalnej społeczności. ..."

 • Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku

  "(...) Dziękuję Państwu za ciężką pracę, za poświęcenie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju białostockiego środowiska NGOs. Wyrażam przy tym nadzieję, że wysiłki te niezmiennie wiązały się z satysfakcją, płynącą z realizacji tak isotnej dla naszego miasta misji. ..."

 • Artur Kosicki - Marszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Marek Olbryś - Wicemarszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Wiesława Burnos i Marek Malinowski –  Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego

  (...) z życzeniami dalszych sukcesów i niesłabnącego zapału w podejmowaniu wszelkich celów oraz zamierzeń. ..."

 • Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański wraz z pracownikami

  "(...) kieruję słowa uznania i podziękowania za wielki wkład i wysiłek Państwa Organizacji na rzecz wzmacniania roli organizacji pozarządowych oraz zaangażowanie w działania aktywizujące społecznośc lokalna na obszarach wiejskich. ..."

 • Katarzyna i Maciej Żywno

  "(...) współtworzycie obywatelską aktywność w województwie podlaskim i Polsce, wspieracie ruchy, nowe organizacje, modele współpracy trzeciego sektora z samorządami lokalnymi,

 •  

  mgr Małgorzata Borowska - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

  "(...) wyrazy uznania i szacunku całemu zespołowi, który od lat działa dla dobra organizacji pozarządowych i profesjonalnie je wspiera. ..."

   

 •  

  Elżbieta Żukowska-Bubienko - Prezes Stowarzyszenia KDN
  Marcin Owsiejczuk, Ireneusz Dawidowicz - Wiceprezesi Stowarzyszenia KDN

  "(...) wyrażamy nasze najwyższe uznanie dla Waszej profesjonalnej, życzliwej, skutecznej i wytrwałej pracy na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych. ..."

   

 •  

  Daria Szydłowska, Kataryna Hatsko - Fundacja POLZA

  "Za pomocną dłoń i wsparcie (...) kiedy ciężko jest na starcie (...) Dzięki Wam super warsztaty, świetne akcje i szkolenia ...
  Ile OWOP zawdzięczamy - jest do niewypowiedzenia! ..."

   

 •  

  Zbigniew Wejcman - Prezes Zarządu Sieci SPLOT

  "OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  wdrożyło system standaryzacji Ośrodków Sieci Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  i jest
  CERTYFIKOWANYM OŚRODKIEM SIECI SPLOT"

   

 •  

  Anna Paulina Matczuk - Skarbnik Zarządu Centrum PISOP

  "(...) Jesteście doskonałym przykładem na efektywne działanie na rzecz społeczników. O waszym sukcesie świadczy zaangażowanie w Waszą działalność wielu różnych środowisk, efekty realizowanych projektów, ale przede wszystkim liczba aktywnych społeczności, które dzięki Wam podejmują się realizacji partnerskich inicjatyw! ..."

   

 •  

  Krzysztof Gołaszewski - Burmistrz Łap

  "(...) Pracowitość, motywacja, determinacja,
  chęć doskonalenia się, wytrwałość,
  sumienność, dobra organizacja
  - to wpływa na sukces przedsiębiorstwa
  i Wy jesteście tego doskonałym przykładem! ..."

  "(...) za wieloletnią współpracę w zakresie szerzenia idei ekonomii społecznej w naszej lokalnej społeczności."

 •  

  Lech Łępiski - Burmistrz Lipska

  "(...) podziękowania za życzliwą pomoc Gminie Lipsk i wsparcie naszych stowarzyszeń.
  Dziękujemy za szkolenia, konsultacje, porady, zawsze merytoryczne,
  rozwijające kreatywność osób chcących zmieniać funkcjonowanie lokalnych społeczności. ..."

   

 • Fundacja TechSoup

  Podziękowanie dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

  "Fundacja TechSoup serdecznie dziękuje za profesjonalną wspópracę w ramach projektu
  Akademia Dobrej Komunikacji
  wyrażającą się w organizacji szkoleń regiionalnyc dla organizacji pozarządowych w woj. podlaskim wokresie od 31.08.2018 do 31.03.2019"

 • mgr Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - DYREKTOR Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

  "(...) Inicjatywy realizowane na terenie województwa podlaskiego (aktualnie subregionu białostockiego) przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oceniane są przez ROPS pozytywnie.

 • Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  "MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  (...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Łomży tworzonemu przez

  - Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku - lidera
  - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - partnera

 • Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  "MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  (...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Białymstoku tworzonemu przez
  - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - lidera
  - Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych - partnera

 • Jarosław Duda - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  ZAŚWIADCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Maciej Żywno - Wicemaszałek Województwa Podlaskiego

  Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

  "Pragnę podkreślić, że sukces tego przedsięwzięcia w znacznej mierze był wynikiem ogromnego zaangażowania, pasji i profesjonalizmu, które pracownicy stowarzyszenia Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowch wnieśli do realizacji tego przedsięwzięcia.

 • Michał Matyskiel - Prezes Zarządu Fundacji Biebrzańskiej

  "Fundacja Biebrzańska pragnie wyrazić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 • Jerzy Sirak - Burmistrz Hajnówki

  "Powierzone zadanie zostało wykonane sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Wykonawca wykazał się dużym doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Współpraca z przedstawicielami Ośrodka Wpierania Organizacji Pozarządowych przebiegła bez zastrzeżeń. Oceniam OWOP jako rzetelną i sumienną organizację godną zaufania i polecenia."

 •  

  mgr Eugeniusz Kowalski - Prezes Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

  "Wszystkie działania zostały przeprowadzone rzetelnie i dokładnie. Tym samym polecamy Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera do współpracy!"

   

 • dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla

  "Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (...) przeprowadził usługę polegającą na ewaluacji Strategii Rozwoju Centrum Kultury u Rekreacji w Supraślu oraz sieci Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej gminy Supraśl. Usługa zosta ła wykonana należycie i z pełna starannością"

   

 • Rafał Kuligowski - Prezes Stowarzyszenia GALATEO

  "Profesjonalizm, kompetencja, potencjał merytoryczny oraz doświadczenie, którym wykazali się pracownicy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych zaangażowani w realizację zamówienia, pozwoliły Stowarzyszeniu GALATEO na sprawne, rzetelne i zakończone sukcesem rozliczenie projektu. Wszystkie powierzone zadania zostały przeprowadzone w sposób sprawny, kompetentny i przede wszystkim spełniający wszelkie wymagania narzucone przez zleceniodawcę."

 • Insp. Igor Parfieniuk - Podlaski Komendant wojewódzki Policji

  "Współpraca Komendy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych przebiegła w pełni profesjonalnie i rzetenie. Zadania powierzone Stowarzyszeniu wypełnione były w sposób kompetentny, spełniajacy wszelkie wymagania. Szkolenia przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem, a trenerzy byli dobrze przygotowani merytorycznie i wykazywali dużą inicjatywę w prowadzeniu zajęć."

 • Joanna Katarzyna Hader - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
  Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

  za zaangażowanie w aktywizację społeczności loklanej Gminy Rajgród oraz owocną współpracę na rzecz projektu - "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe"
  Życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych projektów

 • Antoni Pełkowski - Starosta Białostocki
  Dorota Kolenda - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

  NAGRODA
  dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
  za zaangażowanie we wspólne działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.