Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Modlińska 6 lok. U3 
15-066 Białystok
Tel 85 675 21 58.
biuro@owop.org.pl

NIP: 966-14-16-676
REGON: 050863682
KRS: 0000101086
Nr konta bankowego: 66 1240 1154 1111 0000 2149 2679

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do 15.30